İçeriğe geçin

Hakkımızda

Adsız-2.fw     NUR EĞİTİM VE KÜLTÜR VAKFI GÖNÜLLÜLERİ     Adsız-2.fw

“Toplumun dini, ilmi, kültürel, sosyal ve ekonomik gelişmesine yardımcı olmak, katkıda bulunmak, tüm insanlığa hizmeti şiar edinmiş, bilgili ve münevver gençlerin yetişmesine maddeten ve manen katkıda bulunmak, eğitim, öğretim, sağlık, sosyal, kültürel ve dini alanlarda tesisler kurmak, kurulmuş olanları desteklemek, bütün tahsil kademelerindeki talebelere hizmet etmek, onların dini-milli ve manevi değerlerle donanması için her çeşit imkânlar hazırlamak, dini, tarihi ve kültürel değerlere haiz eski eserler ile doğal çevreyi korumak, yaşatmak, ihya ve imar etmek, bu suretle iç ve dış turizm ile gelecek nesillerin hizmetine sunmak, insanlar arasında, sosyal ve ekonomik yardımlaşma ve dayanışmayı sağlamak, bu amaçlara yönelik faaliyetlerde bulunmak, dini, manevi, tarihi ve kültürel değerleri araştırmak, geliştirmek, korumak, yaşatmak, değerlendirmek, yaymak, tanıtmak ve bu suretle dini değerlerimizin bütünlüğünün güçlenmesine katkıda bulunmak”

Amacıyla kurulmuş olan Nur Eğitim ve Kültür Vakfı Gönüllüleriyiz.